KOPEN

Een mogelijke overeenstemming tussen koper en verkoper wordt meestal bereikt nadat er een bezichtiging heeft plaatsgevonden. Bezichtigingen worden door mij gepland in overleg met de mogelijke koper na een uitvoerige selectie van huizen die voldoen aan de persoonlijke wensen. Ieder huis of appartement kent specifieke kenmerken maar ik wil graag globaal het aankoopproces schetsen:

 • eerste oriëntatie
 • selectie van huizen die voldoen aan de wensen
 • organiseren van bezichtigingen
 • indien overeenstemming tussen koper en verkoper:
 • verkoper overlegt documenten die van toepassing zijn op het huis
 • koper kiest een advocaat (ik kan U daarbij adviseren)
 • Koper en verkoper ondertekenen een reserveringsdocument
 • koper betaalt (vaak aan de advocaat) een reserveringsbedrag van 6.000 euro en daarmee is het huis gereserveerd en niet meer beschikbaar op de markt
 • de advocaat controleert alle documenten en de juridische staat van het huis
 • koper en verkoper ondertekenen een voorlopig koopcontract
 • de koper betaalt 10% van de koopsom minus het reeds betaalde reserveringsbedrag
 • advocaten van de koper en verkoper overleggen datum voor de overdracht en de notariële afwikkeling
 • bij de notaris wordt de koopovereenkomst door partijen ondertekend en betaalt de koper het resterende bedrag
 • koper ontvangt de sleutels
 • advocaat zorgt er voor dat water, elektra en VvE op naam worden gezet van de nieuwe eigenaar
 • advocaat draagt namens de koper de overdrachtsbelasting af.

Gedurende dit proces zal ik met U naar een bank van Uw keuze gaan om een bankrekening met U te openen en zal ik zorgen voor de aanvraag van een NIE nummer, een identificatienummer voor buitenlanders. Zowel een Spaanse bank als een NIE nummer zijn noodzakelijk alvorens een huis te kunnen kopen.

Globale ‘kosten koper’ bedragen 11 a 12% (overdrachtsbelasting ,advocaat en notaris) voor bestaande bouw. Voor nieuwbouw is dit ongeveer 13 a 14% (BTW, zegelrecht, advocaat en notaris)